Life is like a box of chocolates…

Ik werk graag samen met zelfstandig ondernemers. Ik ben er immers zelf een, en kan me daarom heel goed in hun denkwijze verplaatsen, en vind het heel fijn en leuk om mee te denken hoe een bedrijf nog beter voor het voetlicht gebracht kan worden.

Richard Roling vroeg me om hem te adviseren bij de ontwikkeling van een nieuwe site: Box of Chocolates.nl. Richard is zelf een goede vormgever en had er daardoor met name behoefte aan om samen met mij kritisch te kijken naar hoe hij zijn bedrijf sterker dan voorheen neer kon zetten via zijn website.

Ik heb Richard geholpen bij het nadenken over welke boodschap hij wilde overbrengen, hoe dat in tekst en beeld het beste verwoord kan worden, en hoe we daar ordening in konden brengen zodat enerzijds toch duidelijk werd hoe veelzijdig Richard is maar het toch ook nog overzichtelijk kon blijven. In die opzet zijn we samen prima geslaagd.

Improblog

Initiatiefnemer Sytse Wilman vroeg me te helpen bij het maken van een site voor en door improvisatieacteurs: www.improblog.nl.

Het is erg leuk om te zien hoe goed de inmiddels site bezocht wordt en dat het doel -een podium bieden voor het delen van kennis over improvisatie acteren- goed gehaald wordt. Ik vertel klanten wel eens dat een site op zich niet een oplossing is: het is slechts een raamwerk waarbinnen de onderdelen content, lay out en techniek met elkaar in evenwicht moeten zijn en elkaar moeten versterken.

De improblog site is daar een goed voorbeeld van.  De verhalen zijn fijn om te lezen (niet te lang!) en goed geredigeerd, het beeldmateriaal ziet er verzorgd uit. (het meeste fotomateriaal komt van fotograaf Sander de Goede).

Daarnaast zorgt  Sytse er steeds goed voor dat er op regelmatige basis interessante berichten geplaatst worden, en promoot die op Facebook bij de juiste doelgroep. Op Facebook wordt er dan ook veelvuldig gereageerd op de artikelen.